Lipoliza iniekcyjna

To nowoczesny, nieoperacyjny sposób redukcji nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w różnych okolicach ciała. Lipoliza iniekcyjna stanowi doskonałą alternatywę dla zabiegu chirurgicznego odsysania tłuszczu. Preparat DERMASTABILON® po podaniu działa od 2 do 6 tygodni, w tym czasie pojawiają się efekty.

MIEJSCA WYKONANIA ZABIEGU:

 • kończyny górne – w okolicy tricepsu
 • fałdy na plecach (poniżej żeber)
 • brzuch
 • biodra
 • „bryczesy”
 • okolica podpośladkowa
 • wewnętrzna strona ud
 • wewnętrzna strona kolan
 • podwójny podbródek
 • ginekomastia męska
 • tłuszczaki
 • bawoli karczek (po terapii antyretrowirusowej)

Wykorzystujemy najlepszej jakości dostępne preparaty. Dermastabilon to precyzyjny pre­pa­rat do zabie­gów iniek­cyj­nego usu­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej. Od momentu poja­wie­nia się preparatu każdy pacjent zyskał mozli­wość usu­nię­cia tkanki tłusz­czo­wej w spo­sób zupeł­nie nie­in­wa­zyjny.

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • ostre cho­roby nerek i wątroby
 • cukrzyca
 • cho­roby tar­czycy
 • cho­roby krwi związane z nad­mier­nym krwa­wie­niem
 • stałe sto­so­wa­nie leków roz­rze­dza­ją­cych krew
 • ciąża i karmienie piersią